วิธีโพสต์ขายสินค้า และ ขอถอนเงิน

  • Home
  • Start with Wesello
  • วิธีโพสต์ขายสินค้า และ ขอถอนเงิน

วิธีโพสต์ขายสินค้า และ ขอถอนเงิน

เมื่อสร้างแอ็กเคานต์ผู้ขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะนำผลงานออกมาวางขาย การขายสินค้ากับ Wesello นั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ แค่เพียงปลายนิ้วเท่านั้น

วิธีโพสต์ขายสินค้า และ ถอนเงิน
วิธีโพสต์ขายสินค้า และ ขอถอนเงิน

วิธีโพสต์ขายสินค้าลงใน Wesello

การโพสต์ขายสินค้ากับ Wesello นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การโพสต์ขายสินค้าแบบฟรี และแบบเสียเงิน

1.การโพสต์แบบฟรี Free & Share หมายความว่า คุณในฐานะเจ้าของผลงาน ยินดีที่จะให้ผู้ซื้อสามารถนำผลงานเหล่านั้นไปใช้งานต่าง ๆ ได้ฟรี โดยที่คุณไม่คิดเงิน

2.การโพสต์ขาย Post & Earn หมายความว่า คุณในฐานะเจ้าของผลงาน ยินดีที่จะให้ผู้ซื้อสามารถนำผลงานของคุณเหล่านั้นไปใช้งานได้ต่าง ๆ ได้ ทั้งในเชิงการสร้างสรรค์ทั่วไปและเชิงพาณิชย์ แต่ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินตามราคาที่เจ้าของผลงานตั้งราคาเอาไว้

ซึ่งวิธีการโพสต์ขายสินค้าทั้ง 2 ประเภท สามารถทำได้ ดังนี้

·       คลิกที่ไอคอน โพสต์ ซึ่งอยู่ด้านขวาบน

·      หากต้องการเลือกขายสินค้าแบบเสียเงิน ให้กด Select ที่ Post & Earn

·       ระบบจะนำเข้ามาสู่หน้า Submit new Post&Earn

·       จากนั้นให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการจะโพสต์ขาย ดังนี้

1.       Product Name/ชื่อสินค้า

2.       Description/คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า รายละเอียดต่าง ๆ วิธีการใช้งาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผู้ซื้อควรจะทราบเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้

3.       Product Categories/ประเภทของสินค้า ระบุว่าสินค้าชนิดนีแป็นผลงานหมวดใด เช่น เป็นสินค้าประเภท 3D หรือเป็น Icon โดยสินค้า 1 ชิ้น สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ประเภท

4.       Using In/โปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายจะต้องระบุให้ครบถ้วนว่าสินค้าชิ้นนี้สามารถใช้งานได้กับไฟล์หรือโปรแกรมชนิดใดบ้าง

5.       Images/รูปภาพ คือรูปภาพของสินค้า สามารถอัปโปลดได้มากกว่า 1 รูปภาพ แต่ละรูปภาพมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 512 MB. มากไปกว่านั้น ผู้ขายยังสามารถเรียงลำดับของรูปภาพโดยการลากไป-มาตามต้องการ เพื่อตั้งค่าว่าต้องการให้รูปไหนอยู่ก่อน-หลัง

6.       Embed Link Youtube/ลิงก์วิดิโอบนยูทูป หากมีวิดิโอเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้สามารถแนบลิงก์ประกอบได้ แต่ถ้าไม่มีก็สามารถข้ามไปได้เลย

7.       Upload File/ อัปโหลดไฟล์ กดอัปโฟลดไฟล์สินค้า 1 ไฟล์ และไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 512 MB. โดยชนิดไฟล์จะต้องเป็นไฟล์ประเภท .Zip

8.       Yes/ตกลง คลิกตกลงเห็นด้วยกับนโยบายสิทธิ์การใช้งาน เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง และผลงานไม่ได้เป็นการลอกเลียนแบบมาจากผลงานอื่น ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองที่นำมาวางขาย

·       เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่ Continue

·       ระบบจะนำสู่หน้า Pricing เพื่อทำการกำหนดราคาของสินค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การสร้างราคาสินค้า Pricing

1.       Base Price/ราคาสินค้า สามารถใส่ราคาสินค้าที่ต้องการขาย

2.       Addons/กำหนดราคาเพิ่มเติม สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ว่า หากจะนำสินค้าชิ้นนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินเพิ่มกี่บาท โดยสามารถกำหนดราคาของสินค้าเพิ่มเติมได้ตามประเภทการนำไปใช้งาน เช่น กำหนดราคาสินค้าปกติไว้ที่ 100 บาท แต่หากจะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 บาท เท่ากับว่าผู้ขายที่จะซื้อสินค้าชิ้นนี้เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็จะต้องจ่ายเงินจำนวน 150 บาท

·       เมื่อกรอกรายละเอียดราคาสิค้าครบแล้วให้กดที่ Continue

·       จากนั้นระบบจะขึ้น You are about to publish

·       ให้กดที่ Continue อีกครั้ง

·       ระบบจะขึ้น Your submission was successful เป็นการยืนยันว่าสินค้าเข้าสู่ระบบการวางขายแล้ว

·       อย่างไรก็ตาม สินค้าที่โพสต์ขายจะยังไม่ขึ้นสู่หน้าเว็บไซต์ทันที ต้องรอให้ทางแอดมินทำการตรวจสอบสินค้าก่อน เมื่อแอดมินทำการตรวจสอบแล้ว สินค้าก็จะปรากฎขึ้นในหน้าเว็บไซต์

การ Request a payout หรือ ทำการยืนขอถอนเงิน

หากต้องการที่จะถอนเงินที่ได้จากยอดขาย สามารถทำได้ดังนี้

·       คลิกที่ชื่อแอคเคานต์ที่อยู่ด้านขวาบน เลือก Dashboard

·       จากนั้นเลือกไอคอน Payouts ที่วางเรียงอยู่ทางด้านซ้ายมือ

·       จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายได้จากการขายสินค้าว่าปัจจุบันรายได้จากการขายสินค้าอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งผู้ขายจะทำการถอนเงินออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีรายได้ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป หากมีรายได้น้อยกว่า 300 บาทจะยังไม่สามารถทำการถอนเงินออกมาได้

·       หากมีรายได้ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปและต้องการจะถอนเงิน ให้กดที่ Request a payout

·       จากนั้นให้กรอกจำนวนเงินที่ต้องการจะถอนออกที่ช่อง Amount

·       เมื่อใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนแล้ว ให้กดที่ Method และเลือก Bank Transfer

·       จากนั้นกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ได้แก่

1.       Account Name/ชื่อบัญชี

2.       Account Number/เลขบัญชี

3.       Bank IBAN/เลขบัญชีของผู้รับเงินที่มีธนาคารของประเทศซึ่งอยู่ในภูมิภาคยุโรปและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (ถ้ามี)

4.       BIC/Swift รหัส Swift code หรือ Bic code เพื่อใช้สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศกรณีที่อยู่ต่างประเทศ (ถ้ามี)

5.       Bank Name/ชื่อธนาคาร

6.       Routing Number/ หมายเลขเฉพาะ 9 หลักของธนาคารสำหรับใช้ในการโอนเงินที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี)

·       เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว กดที่ Send Request

·       จากนั้นคำร้องขอถอนเงินจะถูกส่งไปที่ระบบแอดมินเพื่อทำการตรวจสอบเลขที่บัญชีว่าตรงกับตอนที่ใช้ในการยืนยันตัวตนหรือไม่

ระยะเวลาในการถอนเงิน

·       ระยะเวลาการถอนเงินของ Wesello จะอยู่ระหว่าง 5-7 วัน

·       โดยทางระบบ Wesello จะทำการ Hold เงินไว้ 5 วัน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ซื้อไฟล์สินค้าไปแล้วใช้งานไม่ได้ หรือเกิดปัญหาอื่น ๆ ภายใน 5 วันนี้ลูกค้าสามารถที่จะร้องเรียนและสามารถขอเงินคืนได้ แต่ถ้าหากการซื้อขายครั้งนั้นไม่มีปัญหาใด ๆ กระบวนการถอนเงินก็จะใช้เวลา 5-7 วัน โดยจะเป็นระยะเวลา Working Days ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์

สมัครเลย

สามารถลงขายได้เว็บที่ Wesello
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีี่ https://www.facebook.com/weselloofficial/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
rotate_right
Close

Send Message

image
Close

My favorites

image
Notifications visibility rotate_right Close
image
image
arrow_left
arrow_right