Refund and Policy

  • Home
  • Refund and Policy

เนื้อหา (การคืนเงินและนโยบาย)

นโยบายการคืนเงินของเรามีระยะเวลา 7 วัน หากผ่านไป 7 วันนับตั้งแต่การซื้อของคุณ เราไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนให้คุณเต็มจำนวนได้

เพื่อให้มีสิทธิ์การได้รับเงินคืน รายงานของคุณต้องอยู่ในเงือนไขดังต่อไปนี้ ไฟล์หรือผลิตภัณฑ์ต้อง เสีย ชำรุด หรือ ปัญหาทางเทคนิคเท่านั้น

การคืนเงิน

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้เขียนขายบนแพลตฟอร์ม Wesello เป็นผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและไม่สามารถ “ส่งคืน” ได้ ดังนั้นสิทธิ์ในการขอคืนเงินของคุณจึงได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งนี้ แน่นอนว่า นอกเหนือจากกฎเหล่านี้แล้ว แต่ละประเทศก็มีกฎหมายของตัวเองเกี่ยวกับการคืนเงิน และกฎหมายท้องถิ่นเหล่านี้จะไม่ถูกยกเว้นหากมีผลบังคับใช้กับคุณ

เมื่อได้รับและตรวจสอบการส่งคืนของคุณแล้ว เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการอนุมัติหรือการปฏิเสธการคืนเงินของคุณ

หากคุณได้รับการอนุมัติ การคืนเงินของคุณจะถูกดำเนินการ และเครดิตจะถูกนำไปใช้กับบัตรเครดิตของคุณหรือวิธีการชำระเงินดั้งเดิมของคุณโดยอัตโนมัติ ภายในจำนวนวันที่กำหนด

หากคุณกำลังประสบปัญหาทางเทคนิคกับการซื้อของคุณ

เรานิยามปัญหาทางเทคนิคว่าเป็นปัญหาที่คาดไม่ถึงกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานในลักษณะที่ตั้งใจไว้ ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถใช้งานในลักษณะที่ตั้งใจไว้ได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อม็อคอัพสำหรับ Photoshop ปัญหาทางเทคนิคอาจสร้างข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดหรือทำให้คุณใช้งานไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ใน Photoshop ปัญหาทางเทคนิคจะไม่รวมถึง: ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอกับซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่มีซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือความไม่พอใจเมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ทำงานนอกเหนือความสามารถที่สมเหตุสมผลหรือปกติ (ตามที่อธิบายไว้ในรายการผลิตภัณฑ์)

หากคุณประสบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คุณควรติดต่อเจ้าของร้านก่อน เนื่องจากพวกเขาจะมีความรู้มากที่สุดเกี่ยวกับปัญหาหรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้น เจ้าของร้านอิสระของเราภาคภูมิใจในการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและใช้งานง่าย และพวกเขาต้องการให้คุณพอใจกับการซื้อของคุณ พวกเขายินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ!

การคืนเงินล่าช้าหรือสูญหาย

หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืน ให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณอีกครั้งก่อน

จากนั้นติดต่อบริษัทบัตรเครดิตของคุณ อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่การคืนเงินของคุณจะได้รับการโพสต์อย่างเป็นทางการ

ถัดไป ติดต่อธนาคารของคุณ มักจะมีระยะเวลาดำเนินการก่อนที่จะโพสต์การคืนเงิน

หากคุณทำทั้งหมดนี้แล้วและยังไม่ได้รับเงินคืน โปรดติดต่อเราที่ wesellosupport

สินค้าลดราคา

สามารถขอคืนเงินได้เฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้น สินค้าลดราคาไม่สามารถขอคืนเงินได้

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากมีคำถามเกี่ยวกับการคืนเงินและการคืนสินค้า ติดต่อเราได้ที่ wesellosupport


Overview (Refund and Policy)

Our refund policy lasts 7 days. If 7 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange.

To be eligible for a refund, your item must be in the condition that you received it and the files or the product must be broken or technical issue.

Refunds

The products that authors sell on the Wesello platform are digital products and cannot be “returned”, so your entitlement to a refund is designed with this in mind. Of course, in addition to these rules, each country has its own laws surrounding refunds, and these local laws are not excluded if they apply to you.

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

If you’re experiencing a technical issue with your purchase

We define a technical issue as an unforeseen problem with a digital product that occurs when it is being used in the intended manner, which prevents you from using it in that intended manner.

For example, if you’ve purchased a mockup for Photoshop, a technical issue might generate unexpected errors or otherwise prevent you from using it as intended in Photoshop. A technical issue would NOT include: insufficient expertise with required software for the digital asset; not having the required software to use the product; or dissatisfaction when the digital asset does not perform outside of reasonable or normal capabilities (as described in the product listing.)

If you’re experiencing a technical issue with a productyou must first contact the Shop Owner, as they will be the most knowledgeable regarding issues or questions relating to the product they’ve created. Our independent Shop Owners take great pride in providing products that are high quality and easy to use, and they want you to be satisfied with your purchase, so they’re always happy to help! 

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at wesellosupport .

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Need help?

Contact us at wesellosupport for questions related to refunds and returns.

Close
rotate_right
Close

Send Message

image
Close

My favorites

image
Notifications visibility rotate_right Close
image
image
arrow_left
arrow_right